Այսօր ի՞նչ գրենք

Այսօր ի՞նչ գրենք, ասա’, սիրելի’ս,
Որ բարիացնող արցունքներ ծնի,
Մեր սիրո նման հոգեցունց լինի,
Ու մանկան նման այն անմեղ լինի…
Նետի պես սրտին ուղղորդված լինի,
Որ ճշմարտության հատիկներ ծլի,
Հողի պես խոնարհ ու բերրի լինի,
Ծարավ հագեցնող՝ սառը ջրի պես
Ցանկալի լինի…
***************************************
Սսա’ ինձ, ի’մ սեր, այսօր ի՞նչ գրենք…

Գնաաաաա՜…

Գնաաաաա՜…
Դու փոքրիկ ծաղիկ, ի’մ ճանապարհին,
Նկատել եմ քեզ, գուցե հիացել,
Բայց ես ճամփորդ եմ սարերի միջին,
Հազա՜ր ծաղիկ է եղել իմ ճամփին,
Ու դեռ հազար էլ կծաղկի կրկին…
Եթե քեզ պոկեմ, արմատից զրկեմ,
Սիրտս կցավի անթի՜վ ցավերից,
Դու էլ մի կաթիլ կլցնես ցավից,
Ու իմ բաժակում էլ տեղ չի լինի,
Գնա’, հեռացի’ր, ինձանից փախի’ր,
Դու խենթ պոետի ճամփան մի’ փակիր,
Ինչքան էլ աչքիդ խղճով երևա,
Ցավերը խիղճը փոխել են նրա…
Դու փոքրի’կ ծաղիկ,
Իզուր մի հուսա,
Հեռացի’ր, գնա’……