Կուզեմ լինել ճանաչելի

Կուզեմ լինել ճանաչելի
Իմ մեղքերից հեռու, անվերջ,
Տագնապալից նայել հեռվից,
Ափսոսանքով զղջալ անվերջ:
Թռչել այնտեղ, ուր չկա կեր,
Դաժան ու նենգ չար մեղքերիս,
Սարսափահար, լուռ աղոթել,
Ինձ վայ ասել հոգուս խորքից…