Աչքեր ունեմ երկու արեգակ

Աչքեր ունեմ երկու արեգակ
Ընկալելու հզոր գետ են,
Լույսի, բարքի գեղեցկությամբ,
Հոգիս սնող իմ ձեռքերն են,
Ցավ տեսնելիս վարարելով
Հեղեղում են ներաշխարհս,
Օվկիան հոգիս լցնում՝ ցավով,
Արցունքներս ծնող մայր են…