Բոլորի կողմից միշտ հետապնդված

Բոլորի կողմից միշտ հետապնդված՝
Ազատ մնացի միայն տիրոջից,
Բայց համոզված եմ, որ նրա սերը
Շատ, շատ է ավելի նրանց բոլորից:
Ով էլ ինձ սիրեց, միշտ հետապնդեց,
Իմ ազատությունը շղթայված պահեց,
Միայն իմ հայրն ինձ ազատ թողեց՝
Սրտիս սիրածին, որ ես միշտ սիրեմ:
Ես քեզ շատ խորն եմ թաղել իմ սրտում,
Նույնիսկ անհունն է նայում զարմանում,
Օրերս էլ անցնում են, գլորվում անցյալ
Դու էլի սիրով՝ սպասում ես, տեր իմ