Զենք հզոր բոլոր դարերի

Զենք հզոր բոլոր դարերի,
Կրծքավանդակ, բերան եւ աչքեր,
Ես համբուրել եմ ուզում ձեզ այսօր,
Թեկուզ դժոխքի խորքն ինձ սպասի…
Ոչ մի ուժ չի հաղթել ինձ երբեք,
Ձեզ համար ստրուկ եմ ու անզոր,
Հազար անգամ եթե ծնվեցի,
Նորից կգնամ ձեր խորքը՝ դժոխքի…