Օրն ավարտվեց կյանքի՜ս նման

Օրն ավարտվեց կյանքի՜ս նման,
Թռչուններից խաբա՜ր չունեմ,
Էլ չէ՞ն երգում, թէ՞ չվում են,
Ինձ էլ իրենց երգից զրկում…
Հաստ վարագու՛յր իմ խավարի
Դու չէ՛ս ծնվել այս խավարից,
Գիշերն օրվա քնքուշ փակվում,
Աղջամուղջով նորի՜ց գնում…