Թռչում եմ ես լույսից արագ

Թռչում եմ ես լույսից արագ,
Նույնիսկ միտքս չի հասնում ինձ,
Երբ կամենամ ես կհասնեմ
Այն անվերջին, որ վերջ չունի…
Քո մեծ կամքով արժանացա
Վեհ խորքերին իմ ճախրանքի,
Ես քեզ նժույգ, դու` ինձ հեծվոր,
Քշիր ինչպես կամքդ կուզի…