Այսօր ի՞նչ գրենք

Այսօր ի՞նչ գրենք, ասա’, սիրելի’ս,
Որ բարիացնող արցունքներ ծնի,
Մեր սիրո նման հոգեցունց լինի,
Ու մանկան նման այն անմեղ լինի…
Նետի պես սրտին ուղղորդված լինի,
Որ ճշմարտության հատիկներ ծլի,
Հողի պես խոնարհ ու բերրի լինի,
Ծարավ հագեցնող՝ սառը ջրի պես
Ցանկալի լինի…
***************************************
Սսա’ ինձ, ի’մ սեր,

Գնաաաաա՜…

Գնաաաաա՜…
Դու փոքրիկ ծաղիկ, ի’մ ճանապարհին,
Նկատել եմ քեզ, գուցե հիացել,
Բայց ես ճամփորդ եմ սարերի միջին,
Հազա՜ր ծաղիկ է եղել իմ ճամփին,
Ու դեռ հազար էլ կծաղկի կրկին…
Եթե քեզ պոկեմ, արմատից զրկեմ,
Սիրտս կցավի անթի՜վ ցավերից,
Դու էլ մի կաթիլ կլցնես ցավից,
Ու իմ բաժակում …