ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Հայոց ցավի գինեգավից
Ողբիդ ձայնը լսվեց թովիչ,
Քո սրբացած հոգուց ծնված,
Պատարագ էր հոգեփրկիչ:
Դու Սողոմոն անվամբ եկար,
Դու որբացած զավակ հայոց,
Եկար,դարձար ազգիդ սուրբ հայր,
Դարձար լուսե այր մի հայոց:
Անցար փշոտ ճամփաներով,
Քյոթահիայից մինչև Բեռլին,
Եղեռնատես քո աչքերով
Դու դժոխքը հասար լռին:
Պանդուխտ հայոց մտքի …

Աղոթք մտովի, փոխանցվիր լեզվիս

Աղոթք մտովի, փոխանցվիր լեզվիս,
Մաքուր հնչյունով լեզուս լվացիր ,
Հոգիս քեզ համար արգանդ է զուլալ,
Ծնվիր արգանդից ,մարմինս մաքրիր:
Աղոթք մտովի, սաղմ ես իմ սիրո,
Քո լույս շողերով ճանապարհ հարթիր,
Տիրոջ վեհագույն կամքին կատարյալ
Քո պարզ ծնունդով ինձ կամուրջ դարձիր:
Մահվանս ճամփին երբեք չունենամ,
Թեկուզ շատ թշվառ …