Այսօր ի՞նչ գրենք

Այսօր ի՞նչ գրենք, ասա’, սիրելի’ս,
Որ բարիացնող արցունքներ ծնի,
Մեր սիրո նման հոգեցունց լինի,
Ու մանկան նման այն անմեղ լինի…
Նետի պես սրտին ուղղորդված լինի,
Որ ճշմարտության հատիկներ ծլի,
Հողի պես խոնարհ ու բերրի լինի,
Ծարավ հագեցնող՝ սառը ջրի պես
Ցանկալի լինի…
***************************************
Սսա’ ինձ, ի’մ սեր,

Հնչեղ լարերս՝ տիեզերքից երկիր

Հնչեղ լարերս՝ տիեզերքից երկիր,
Ակորդներ ունեմ աստղային խմբի,
Անտակ ներաշխարհս ուզում է լցվել,
Սոված է հավետ տեզերքի բարքին…
Ձեռքերս դեպի երկինք եմ պարզել,
Հավերժի ծովի վարսերին հասել,
Շոյում եմ նրանց, նրանք էլ՝ հոգիս,
Լցվում եմ այսպես՝կոչված Տիրոջից…
Այն ինչ քաղում եմ՝ վեհ է, անարատ,
Աշխարհում չկա, իզու՜ր …