Կուրացա´ծ ոգիներ, այս ի՞նչ եք անում, 

Կուրացա´ծ ոգիներ, այս ի՞նչ եք անում,
Անեծք եք խառնում հացին սրբության,
Նշխարի միջից արցունքը հանեք,
Խաչը չպղծեք, ամենքին չտա´ք…
Կորացա՜ն մարդիկ բեռից ծանրության,
Ասացե´ք, ինչպե՞ս կմարսեք դուք այն,
Երանի՜ տվեք, մեղքն այս ձեզ տրվի,
Քանց սերունդներին ձեր ամայության..

Թողնել մեկնաբանություն