Չգիտեմ ո՞վ եմ և որտեղից

Չգիտեմ ո՞վ եմ և որտեղի՞ց,
Գուցե ասու՞պ անվերջ հեռվից,
Երբ անհունից աշխարհն տեսա
Լույսից արագ թռա եկա,
Ես ու՞մ շունն եմ առանց աշխարհ,
Տիեզերքում այս առանց ջուր, ծառ
Աստղերի մեջ դատարկ ու սին,
Սառույց ու հուր, ուրիշ ոչինչ: