Ոչնչից ծնեց ,շատից առավել կամքով հզորի

Ոչնչից ծնեց ,շատից առավել կամքով հզորի,
Եղել է ու միշտ այսպես կլինի՝ կորցնել ավելին չափից եղածի,
Լինում է կամքով անկաշառ, հզոր Տիրոջ տեզերքի,
Զղջալով ներվել ու նորից մանկան նման մաքրվել,
Եթե կամենա կանի առավել այն մեղավորին,
Որ չունի մեկ հույս մեղքերի ծովում մեծ մեղավորի…