Կանգ կառնի՞արդյոք իմ կառքը

Կանգ կառնի՞արդյոք իմ կառքը
Այնտեղ, որտեղ որ դու ես, սիրելի’ս,
Հոգնել եմ ճամփից այս որոնումի,
Չեմ գտնում կանգառը սպասումիդ…
Թաքնվում ես դու բոլորի վերջում,
Ստվեր ես փնտրում, երբ ես եմ գալիս,
Իսկ երբ ես չկամ՝ հրում ես, անցնում,
Հասնում ես նորից քո՜ ճանապարհին…