ՈՒզում եմ պոկել այս փոքրիկ ծաղկին

ՈՒզում եմ պոկել այս փոքրիկ ծաղկին ,
ՈՒ պահել իմ մեջ, իմ սրտի հովին
Թերթիկները նուրբ ,արցունքով ջրեմ ,
Ամեն առավոտ սիրով նորովի։
Որ չթուլանա բուրմունքն իմ ծաղկի
Գույնը իր պայծառ դյուզն ինչ չխամրի,
Որ ծաղկի իմ մեջ ,մենակ չմնա,
Թեկուզ , ախ, թեկուզ սերս չիմանա։